đơn xây dựng(giàn giáo)

🏢Địa điểm: tokyo,osaka

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tokutei nhận cả 2 đầu VN - NB ngành giàn giáo tại tokyo và coppha tại osaka. lcb từ 20 man, chưa tính trợ cấp, tăng ca. ib ngay.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook