tokutei làm mỳ

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Tiến cử 2 form nữ visa tokutei làm mỳ tại hyogo. Lcb 18 man, trợ cấp đi lại, chuyên cần. Cần ce cao to khoẻ mạnh muốn kiếm tiền vì cty nghỉ rất ít. Thu nhập tháng khoảng 30 man.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook