Tokutei hàn xì

🏢Địa điểm: Nagano

💰Lương: 20.0 man ~ 22.0 man / Tháng

Tokutei hàn xì cần chốt gấp 2 form địa điểm nagano . Lcb từ 20-22 man tăng ca bình quân 40-50h/tháng . trọn gói 2000$ ra tư cách thu phí . Cần chốt gấp trong ngày mai . Ib nhanh để nhận đơn ạ 💸💰

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook