Ki sư chuyển việc cơ khí

🏢Địa điểm: Kagawa

💰Lương: 19.8 man / Tháng

HOT HOT CHUYỂN VIỆC NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

Ki sư chuyển việc cơ khí...
Địa điểm: KAGAWA KEN ( Matsubara shi )
Nội dung cv : chế tạo bộ phận tàu thuỷ. Làm về cad và vận hành máy cnc
Lương: 19,8 man ( 1 năm thưởng 3 lần )
Làm thêm: 40 -50 tiếng / tháng
Hình thức : Nhân viên chính thức
Tiếng N4 cứng hoặc tương đương N3 , giao tiếp tốt
Hỗ trợ nenkin, bảo hiểm...
Số lượng 3 nam
Pv lần 1 qua skyper
Pv lần 2 trực tiếp ( cty hỗ trợ tiền tàu xe )

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook