đóng gói sách báo

🏢Địa điểm: Saitama

💰Lương: 1,000 yen / giờ

Bao đỗ 1 bạn Nữ đi SHYU bằng Kinh Tế, Business. Điện Tử + IT VN làm tại Saitama. Seishain (NV chính thức)lương 1sen/1h công việc làm đóng gói sách báo, làm nhàn, môi trường làm việc mát lạnh các bạn quan tâm ib sớm nhé chỉ còn 1 suất thôi.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook