kỹ sư xây dựng

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

kỹ sư xây dựng TOKYO
PV ngày 26/6/2020 qua skype
Nhân viên chính thức,Lương cơ bản 20man chưa tính làm thêm.
CAM KẾT ĐỖ ĐƠN HÀNG HOÀN TẤT HỒ SƠ TRÌNH CỤC NGAY, LỘ TRÌNH RÕ RÀNG, RA TƯ CÁCH LƯU TRÚ MỚI THU PHÍ.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook