xây dựng

🏢Địa điểm: KANAGAWA

💰Lương: 25.0 man / Tháng

gấp !.cần 2 bạn ks xây dựng làm việc KANAGAWA lương 25 man .nhận cả tts về nước khai bằng .yêu cầu biết autoCad .ib lấy đơngấp !.cần 2 bạn ks xây dựng làm việc KANAGAWA lương 25 man .nhận cả tts về nước khai bằng .yêu cầu biết autoCad .ib lấy đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook