4 nam: Thực Phẩm

🏢Địa điểm: shizuoka

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Visa Tokutei cần gấp
10 nam: Lái máy - Giàn giáo, lcb: 23,5 man free gạo-đồ dùng
4 nam: Thực Phẩm - Shizuoka, lcb: 18 man, hỗ trợ tiền nhà. Chỉ nhận những bạn tại nhật visa còn 1 tháng trở lên. Ib nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook