Tokutei ngành hàn

🏢Địa điểm: NAGANO

💰Lương: 1,000 yen / giờ

Hàn tokutei 5 năm, lương 1sen/h tại NAGANO. Đầu tháng 6 phỏng vấnHàn tokutei 5 năm, lương 1sen/h tại NAGANO. Đầu tháng 6 phỏng vấn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook