hoàn thiện nội thất

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tokutei lấy 2 đầu vn-nb. Làm hoàn thiện nội thất 内装仕上げ. Làm tại hyogo. Lcb 22 man, làm thêm cố định 4 man. Có tăng lương hàng năm. Năm thưởng 2 lần mỗi lần tối thiểu 1 tháng lương.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook