hoàn thiện nội thất

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tokutei cần 5 nam đơn hàng hoàn thiện nội thất-Hyogo. Lcb 22 man+4man làm thêm cố định hàng tháng, tăng lương 1l/1 năm, thưởng 2l/1 năm, thưởng mỗi lần ít nhất 1 tháng lương. Ib ngay để nhận đơn ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook