kỹ sư xây dựng

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 25.0 man / Tháng

Triển khai đơn hàng kỹ sư xây dựng
Địa điểm: Hyogo
Lương cơ bản: 250.000 yên/ tháng ( chưa làm thêm )
Hạn chốt form: 10/6
Liên hệ: 098.11.88.789

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook