Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Tokutei thực phẩm cần 6 bạn nam + nữ làm việc tại KANAGAWA lương thực lĩnh 18 man .ib lấy đơn.thi tuyển 12/6

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook