Giám sát công trình

🏢Địa điểm: Hokkaido,Miyagi

💰Lương: 900 yen / giờ

Kỹ sư xây dựng

Phí đi mềm

Hỗ trợ 2 man 1 tháng trong thời gian học tại Việt Nam

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook