Tuyển kỹ sư điện

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tuyển kỹ sư điện làm tại tokyo, lương 20 man/ tháng. y/c tiếng Nhật N4. pv 1/6Tuyển kỹ sư điện làm tại tokyo, lương 20 man/ tháng. y/c tiếng Nhật N4. pv 1/6

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook