Tokutei vệ sinh tòa nhà

🏢Địa điểm: Tokyo,Osaka

💰Lương: 1,250 yen ~ 1,325 yen / giờ

Tuyển vệ sinh toà nhà 2 đầu Nhật Việt, lương cao vùng đẹp đây cả nhà ơi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook