Nhân viên cửa hàng ăn-Nhân viên chính thức : quản lý, tiếp khách

🏢Địa điểm: Toyama

💰Lương: 288.0 man ~ 408.0 man / năm

⛩VIP JOB THÁNG 6
Job 1
☂ Nhân viên cửa hàng ăn
🌪 Nhân viên chính thức : quản lý, tiếp khách…
🌞 Lấy người đang ở Nhật
🗽 Tiếng Nhật N2
🏦 Làm việc tại Toyama
⛩ Lương 288-408 man có tăng ca nhiều

Job 2
☂ Kỹ sư khuôn kim loại nhựa
🌪 Nhân viên chính thức … More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook