Tuyển 2 Nam TTS ngành Lái máy, buộc thép, giàn giáo.

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI
Tuyển 2 Nam TTS ngành Lái máy, buộc thép, giàn giáo.
Lương Cb:22Man. Làm việc tại Aichi. Nhận 2 đầu Nhật-Việt.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook