Tokutei bảo dưỡng Ô Tô

🏢Địa điểm: tochigi

💰Lương: 22.7 man / Tháng

Tokutei bảo dưỡng Ô Tô,板金 (ばんきん tấm kim loại ) Tochigi lương ~22,7万
Ib e nhận đơn ạh.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook