KỸ SƯ CƠ KHÍ

🏢Địa điểm: Gifu

💰Lương: 19.0 man / Tháng

KỸ SƯ CƠ KHÍ
👉Địa điểm : GIFU
👉Số lượng : 10 Nam
👉Công việc : Vận hành máy sx linh kiện robot công nghiệp
👉Lương : 19 man / tháng
- chuyên cần 1 man / tháng
- hỗ trợ tiền nhà 1,5 man /… tháng
👉PV Skype từ 1 - 10/07/2020
Công ty đã có 15 Kỹ sư và 40 TTS người Việt Nam
đang làm việc tại đây 👌
P/S : Để khỏi phải nhắn tin nhiều lần, mình nói rõ đơn hàng của đơn vị khác, không phải đơn Đông Du nên sẽ thi tuyển và học bên khác, Đông Du chịu trách nhiệm về tiến độ đơn hàng, tài chính, hồ sơ nếu đơn xảy ra vấn đề !
☎️ Chi tiết inbox hoặc call 0981139533

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook