Tuyển nam hoàn thiện nội thất

🏢Địa điểm: oita

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tuyển nam hoàn thiện nội thất l2. Tỉnh oita. Lương cơ bản 22 man.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook