Bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống đèn điện, thiết bị chiếu sáng

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống đèn điện, thiết bị chiếu sáng - Tokyo - 20 man. Tiếng từ bài 40. Nhận từ VN. Chi tiết LH 0984204875Bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống đèn điện, thiết bị chiếu sáng - Tokyo - 20 man. Tiếng từ bài 40. Nhận từ VN. Chi tiết LH 0984204875

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook