KỸ SƯ HÀN

🏢Địa điểm: Tochigi

💰Lương: 21.0 man / Tháng

KỸ SƯ HÀN (tuyển 3 Nam) Làm việc tại TOCHIGI, kanto.- Yêu cầu trình độ tiếng nhật: tương đương N4 trở lên.- LƯơng cơ bản: 21 man - Lương làm thêm 3man ( 20h)- Có đầy đủ chế độ Thuế, Bảo hiểm
ngày lễ ( 1475 yen/h)+ Hàn phụ kiện của máy trao đổi nhiệt+...
See More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook