KỸ SƯ BẢO DƯỠNG NỒI HƠI

🏢Địa điểm: Hiroshima

💰Lương: 288.0 man ~ 424.0 man / năm

TUYỂN GẤP
KỸ SƯ BẢO DƯỠNG NỒI HƠI ボイラー
YÊU CẦU: CÓ HỨNG THÚ VỚI VIỆC BẢO DƯỠNG HOẶC CÓ KINH NGHIỆM BẢO TRÌ MÁY MÓC
TIẾNG NHẬT: N3 TRỞ LÊN
THU NHẬP:288-424 MAN YÊN/NĂM
CHƯA BAO GỒM LÀM THÊM
THỬ VIỆC: 3 THÁNG
TRONG THỜI GIAN HỌC VIỆC ĐƯỢC TRỢ GIÚP HỌC BẰNG LÁI Ô TÔ ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÔNG VIỆC SAU NÀY DI CHUYỂN ĐẾN NƠI KHÁCH HÀNG BẢO TRÌ LẮP ĐẶT MỚI NỒI HƠI
NƠI LÀM VIỆC: HIROSHIMA

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook