Tokutei hàn xì

🏢Địa điểm: OSAKA

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Cần 1 bạn hàn xì tokutei làm ở osaka. Lương 22 man. Tiến cử thẳng. Cam kết 2 tháng bayCần 1 bạn hàn xì tokutei làm ở osaka. Lương 22 man. Tiến cử thẳng. Cam kết 2 tháng bay

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook