Tokutei nông nghiệp-thủy sản

🏢Địa điểm: ibaraki-shizuoka

💰Lương: 17.0 man ~ 22.0 man / Tháng

Tuyển Gấp Tokutei - Thủy Sản shizuoka : Lương cb 17m + thưởng + làm thêm + trợ cấp ăn uống , đi lại. Phỏng vấn từ 22/5 Tokutei Nông Nghiệp Ibaraki : Lương cb 22m + thưởng + làm thêm Phỏng vấn cuối tháng 5 Ib chốt form ✔✔✔

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook