CỐT THÉP

🏢Địa điểm: Kumamoto

💰Lương: 11.3 man / Tháng

NHẬN TIẾN CỬ ĐƠN HÀNG TRUYỀN THỐNG
CỐT THÉP 090F . KUMAMOTO
- TUỔI: 18-35; NHANH NHẸN,HÒA ĐỒNG . MUỐN SỐNG Ở NHẬT LÂU DÀI , VÀ BẢO LÃNH CHO GĐ SANG NHẬT
- NHẬN XĂM KÍN
- TT: 08/06/2020; TL:11,3man ( CHƯA BAO GỒM TC )
IB ĐỂ LẤY ĐƠN 0976837969

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook