Tokutei ngành giàn giáo

🏢Địa điểm: kanto

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI TUYỂN 2 NAM TTS NGÀNH GIÀN GIÁO. LƯƠNG CB: 22Man. LÀM TẠI KANTO. QTAM INB NHẬN ĐƠN!!!ĐƠN TOKUTEI TUYỂN 2 NAM TTS NGÀNH GIÀN GIÁO. LƯƠNG CB: 22Man. LÀM TẠI KANTO. QTAM INB NHẬN ĐƠN!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook