TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: CHIBA

💰Lương: 25.0 man / Tháng

🔥TOKUTEI CHIBA 🔥 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Làm cơm hộp và bánh mì 25man Chưa tính làm thêm và hỗ trợ nhà ở 0974 212 582🔥TOKUTEI CHIBA 🔥 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Làm cơm hộp và bánh mì 25man Chưa tính làm thêm và hỗ trợ nhà ở 0974 212 582

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook