Sơn_kim_loại - Visa kỹ sư, tokutei

🏢Địa điểm: Chiba

💰Lương: 18.0 man ~ 27.0 man / Tháng

#JOB_CHUYỂN_VIỆC_MIỄN_PHÍ_TẠI_NHẬT_BẢN
_____________________________
1. #Sơn_kim_loại - Visa kỹ sư, tokutei
☘️Địa điểm: Chiba
🌾Nội dung công việc:
- Hướng dẫn các kỹ thuật làm việc bằng tiếng Việt
- Sơn kim loại
- Vận hành máy sơn tự động và phun sơn bằng khí
🍄Thời gian làm việc 8:30 ~ 17:30. Giải lao 90 phút
🌻Lương tháng: 18 – 27 man
💦Năng lực… tiếng Nhật: N3
🌸Chế độ - phúc lợi:
- Có tăng lương(theo chế độ, thành tích của năm trước) 1 năm thưởng 2 lần(~1 tháng lương)
- Làm thêm 1 tháng trung bình 20h
- Số ngày nghỉ hàng năm: 99
- Làm việc sau 6 tháng có ngày nghỉ tính lương
- Bảo hiểm y tế, phúc lợi, việc làm, tai nạn lao động…
- Chế độ hưu trí được tính sau 3 năm làm việc
- Trợ… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook