kỹ sư cviec lắp ráp, chế tạo thiết kế otô

🏢Địa điểm: Osaka

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Đơn hàng cho nam kỹ sư cviec lắp ráp, chế tạo thiết kế otô. Nhận bằng cơ khí/động lực/otô/chế tạo máy,Job shain làm việc tại osaka lcb 20man(hỗ trợ nhà ở 1.5-2man). N5 ok.pvan tháng 7. Lộ trình chuẩn, có mã trình đóng phí lần 1. Sempai visa 3 năm.Đầu Việt: Đơn hàng cho nam kỹ sư cviec lắp ráp, chế tạo thiết kế otô. Nhận bằng cơ khí/động lực/otô/chế tạo máy,Job shain làm việc tại osaka lcb 20man(hỗ trợ nhà ở 1.5-2man). N5 ok.pvan tháng 7. Lộ trình chuẩn, có mã trình đóng phí lần 1. Sempai visa 3 năm.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook