Tokutei bảo dưỡng ô tô

🏢Địa điểm: saitama

💰Lương: 22.5 man ~ 25.0 man / Tháng

Tokutei bảo dưỡng ô tô. Lương : 220.000 yên - 250.000 yên / tháng Địa điểm : Saitama...Tokutei bảo dưỡng ô tô. Lương : 220.000 yên - 250.000 yên / tháng Địa điểm : Saitama...See More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook