Thiết_kế_cơ_khí

🏢Địa điểm: Yamaguchi

💰Lương: 22.0 man / Tháng

7. #Thiết_kế_cơ_khí

🌞Nơi làm việc: Yamaguchi
💦Lương: 22 Man

🌸Trình độ tiếng Nhật: Tiếng Nhật N3, có kinh nghiệm về Cad 3D

☘️Chế độ đãi ngộ:
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động 
- Có nhà ở… cho nhân viên ( 2 man/tháng + chi phí tiện ích)  
------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook