TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 450.0 man / năm

📣📣📣TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT LÀM CHO TẬP ĐOÀN KEWPIE
      ↓↓↓
----------------------------
- Địa điểm làm việc: Tokyo
- Lương : ~450 man/năm trở lên (tuỳ theo kinh nghiệm).
- Hình thức tuyển dụng: Nhân viên chính… thức
---------------------------- 📣CÔNG VIỆC:
- Lập kế hoạch và đưa đề án cải tiến chất lượng công việc, đưa ra những ý tưởng cải tiến hệ thống.
- Quản lý hệ thống đặt hàng bên ngoài/xây dựng dự án/quản lý dự án điều phối nhân sự.
- Hỗ trợ phát triển, quản lý hệ thống đào tạo.
- Hỗ trợ quản lý hệ thống sản xuất nhằm đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm của tập đoàn. 📣YÊU CẦU :
- Có trên 3 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống.
- Tiếng Nhật N2. 📣CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
- Được tham gia đầy đủ các… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook