Nhân viên kinh doanh

🏢Địa điểm: tự chọn

💰Lương: 39.8 man ~ 46.0 man / Tháng

Địa điểm tự chọn tuyển Nhân viên kinh doanh KO kinh nghiệm.Thu nhập 398-460man.Thưởng 2 lần+tăng lương+hỗ trợ đi lại+làm thêm.Xem👇Địa điểm tự chọn tuyển Nhân viên kinh doanh KO kinh nghiệm.Thu nhập 398-460man.Thưởng 2 lần+tăng lương+hỗ trợ đi lại+làm thêm.Xem👇

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook