KĨ SƯ ĐIỆN

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man ~ 23.0 man / Tháng

Tuyển KĨ SƯ ĐIỆN
Yêu cầu : Du Học Sinh 日本語 N3 Tốt nghiệp Đại học Cao đẳng Điện Điện tử Việt Nam
LCB : 20-23万 Hỗ trợ tiền nhà 3 万
Địa điêm: ToKyo
DU HỌC SINH CHUYỂN SHYUU
PHỎNG VẤN TRỰc TIẾP Tokyo

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook