Tiếp tục tuyển đơn hàn

🏢Địa điểm: AICHI

💰Lương: 1,400 yen / giờ

Tiếp tục tuyển đơn hàn ơ 高浜市 Aichi Lương 1400 yên /h Mai phỏng vấn đi làmTiếp tục tuyển đơn hàn ơ 高浜市 Aichi Lương 1400 yên /h Mai phỏng vấn đi làm

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook