TOKUTEI hàn

🏢Địa điểm: NAGANO, TOKYO, HIROSHIMA,..

💰Lương: 20.0 man / Tháng

TOKUTEI hàn

==tuyển 2 đầu Nhật -Việt==

1.Địa điểm: NAGANO, TOKYO, HIROSHIMA,..

2. Lương cơ bản: 20m/tháng ( chưa tính làm thêm)

Thời gian làm thêm ~20h/tháng

3. Ngành nghề:HÀN.

4. Yêu cầu:

+TTS: hoàn thành 3 năm và có bằng 3 kyu ( bạn đã về nước và sắp hết hạn bên Nhật)

+Trình tiếng N4 trở lên

5. số lượng tuyển: 10 bạn

6. job Mất phí

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook