TTS Ngành CBTP, CÔPPHA

🏢Địa điểm: Fukuoka-Tokyo

💰Lương: 18.0 man ~ 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2 b TTS Ngành CBTP, CÔPPHA

Lương cb: 18-22Man. Làm việc tại Fukuoka-Tokyo. Nhận 2 đầu Việt - Nhật. Qtam inb!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook