Hàn chi tiết tàu thuyền

🏢Địa điểm: Hiroshima

💰Lương: 17.6 man / Tháng

Quay lại đúng ngành 📷

CV hàn tàu, thuyền 📷📷

Phí mềm tùy theo tiếng, ra COE mới nộp 📷

📷 Mr Thanh: 098.154.4095

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook