ngành giàn giáo

🏢Địa điểm: Kanto

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI Tuyển 2Nam TTS ngành giàn giáo. Lương CB: 22Man. Làm việc tại Kanto. ...ĐƠN TOKUTEI Tuyển 2Nam TTS ngành giàn giáo. Lương CB: 22Man. Làm việc tại ngành giàn giáo. ...See More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook