TOKUTEI NGÀNH ĂN UỐNG

🏢Địa điểm: Tokyo,Kanagawa

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

TOKUTEI NGÀNH ĂN UỐNG DÀNH CHO CÁC BẠN DHS1.Tokyo, KanagawaMức lương: 18-20 man2.Fukui Mức lương: 172,800 JPY

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook