Tokutei chăn nuôi bò sữa

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Cần lắm 3nữ và 3 nam chăn nuôi bò sữa tokutei
Địa điểm: Hokkaido
lương cơ bản: nữ 20man,
nam lcb 25 man
Ngày ngày chỉ cần bóp vếu bò thôi là có tiền 😆😆
Liên hệ ngay cho nóng: 0973794093

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook