TOKUTEI NHÀ HÀNG

🏢Địa điểm: FUKUI, GIFU

💰Lương: 17.0 man / Tháng

[FUKUI, GIFU] TUYỂN N/V BẾP VÀ BỒI BÀN, CÓ TOKUTEI NHÀ HÀNG, TIẾNG TỪ N4 TRỞ LÊN, LƯƠNG 17 MAN HỖ TRỢ KTX. GTHIEU KHÔNG THU PHÍ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook