KIỂM TRA CƠ KHÍ - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

🏢Địa điểm: Kochi

💰Lương: 17.0 man ~ 19.0 man / Tháng

TOKUTEI GINO
TUYỂN 2 NAM NỮ
NGÀNH KIỂM TRA CƠ KHÍ - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC
TỈNH KOCHI
LCB 17-19M
VIỆC LÀM THÊM ĐỀU
TĂNG LƯƠNG + THƯỞNG + TRỢ CẤP THEO QUY ĐỊNH
CHỈ TUYỂN ĐẦU NHẬT

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook