Tuyển 2 B TTS Ngành Cốp pha

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2 B TTS Ngành Cốp pha

Lương CB+TC: 22Man. Làm việc tại Tokyo. Nhận 2 đầu Nhật-Việt. Qtam inb nhận đơn!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook