Kỹ sư Xây Dựng

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 20.0 man / Tháng

⭐️⭐️⭐️⭐️ Thông báo tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư Xây Dựng⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

- Địa điểm làm việc: yokohama

- Lương cơ bản: 20 man/ tháng (khoảng

42 triệu VNĐ)

- Số lượng tuyển: 04 form

- Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng

- Ngày thi tuyển: 13/03/2020

- Đã có sempai

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook