nông nghiệp

🏢Địa điểm: Fukuoka

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Các bạn TTS nông nghiệp sắp hết hạn hoặc đang là Tokutei katsudo LH m nhận đơn nhé. Chuyển đổi làm tại Fukuoka, lcb 18Man

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook