nữ ks xây dựng

🏢Địa điểm: Osaka

💰Lương: 28.0 man / Tháng

Quản lý , giám sát , tiến độ cônh trình cần 2 bạn nữ ks xây dựng làm việc ở osaka lương 28 man ( chua tinh lam them ) yêu cầu tiếng nhật tương đương N3 .nhận cả tts về nước khai bằng .ib lấy đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook