Kỹ sư Cơ khí: Vận hành máy, thiết kế CAD

🏢Địa điểm: Tokyo,Saitama

💰Lương: 20.0 man ~ 25.0 man / Tháng

Tiến cử Kỹ sư ( Đầu Nhật)
1) Tuyển 2 Kỹ sư Xây dựng, lương 20-25 man, lv ở Tokyo, Saitama..
2) Tuyển 5 Kỹ sư Cơ khí: Vận hành máy, thiết kế CAD. Lương về tay 17.1 man ( đã trừ tiền nhà, bảo hiểm...)
ACE ib nhận đơn 😘😘😘

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook